srpski english
Savremena poslovna edukacija

Upravljanje promenama KAIZEN Kako da lako sprovedete promene?

(advanced lean six sigma business improvement consulting methodology)


Da li želite da unapredite poslovanje i lako sprovedete promene?

KAIZEN je izvanredan alat za upravljanje promenama (kod optimizacije i smanjenja troškova) da vaši zaposleni uvide neophodnost stalnog poboljšanja


Šta radimo?
 1. Korak - 1 dan - Izvršićemo ispitivanje vašeg trenutnog stanja kroz razgovore i upitnike i pripremiti plan rada (besplatno)
 2. Korak - 1 dan - Ustanovičemo trenutno stanje vašeg poslovanja (kreiraćemo trenutnu mapu toka vrednosti za kupce)
 3. Korak - 1 dan - Utvrdićemo željeno stanje, put ka optimizovanom poslovanju (kreiraćemo željenu mapu toka vrednosti za kupce)
 4. Korak - 1 dan - Ustanovićemo šta i kako da radimo da ostvarimo željeno stanje (analiziraćemo mape toka vrednosti i predložiti poboljšanja)
 5. Korak - 3 dana - Sprovešćemo inicijalne obuke zaposlenih i planiranje akcija optimizacije i upravljanja promenama (LEAN i KAIZEN radionice)
 6. Korak - 1 dan - Ispitaćemo rezultate sprovedenih akcija i evaluaciju uspešnosti unapređenja i optimizacije poslovnih procesa )
 7. Korak - 2 dana - Sprovešćemo dodatne obuke (LEAN i KAIZEN radionice) i optimizaciju uspešnosti programa obuka (reinforcement training)
 8. Korak - 1 dan - Ustanovićemo konačne rezultate programa i pripremiti izveštaj o uspešnosti programa optimizacije poslovanja (besplatno)
 9. Korak - 1 dan - Sprovešćemo finalnu radionicu na kojoj ćemo predstaviti konačne preporuke i osnažiti potrebu za sprovođenje promena

Šta je LEAN six sigma? Rezultat KAIZEN-a = еfektno upravljanje promenama


Sadržaj treninga i LEAN i KAIZEN radionica:
 • Da li želite više?
 • Šta je LEAN?
 • Šta znači LEAN orijentacija?
 • Kakva je LEAN organizacija?
 • Šta je LEAN Six Sigma?
 • Šta predstavlja vrednost za kupca?
 • VEŽBA - šta dodaje vrednost za vašeg kupca?
 • Koje aktivnosti dodaju vrednost za kupca?
 • Koje štetne aktivnosti ne dodaju vrednost za kupca?
 • Zašto se moraju iskoreniti štetne aktivnosti?
 • VEŽBA - koje aktivnosti dodaju vrednost za kupca?
 • Šta je mapa toka vrednosti za kupce?
 • Koji su elementi mape toka vrednosti?
 • Koji su elementi tabele rezultata toka vrednosti?
 • Kako se kreira mapa toka vrednosti za kupca?
 • VEŽBA - kreirajte mapu toka vrednosti
 • Kako se analiziraju mape toka vrednosti?
 • VEŽBA - analizirajte mapu toka vrednosti
 • Kako se sprovode unapređenja poslovanja?
 • Šta je KAIZEN?
 • Kako se KAIZEN primenjuje u praksi?
 • Kako se KAIZEN koristi u upravljanju promenama?
 • VEŽBA - uspešno upravljanje promenama i KAIZEN
 • Šta je rezultat primene KAIZEN-a?
 • Šta je inoviranje?
 • Kako se stimuliše inoviranje?
 • Šta su radikalne i postepene inovacije?
 • VEŽBA - kako do novih profitabilnih ideja?
 • Zašto je važno kontinuirano unapređivanje?
 • Kako se sprovodi KAIZEN u unapređenjima?
 • Šta je KAIZEN radionica?
 • Kako se izvodi KAIZEN radionica?
 • VEŽBA - sprovedite KAIZEN radionicu

Rezultat ovog programa je uspešno upravljanje promenama i uviđanje neophodnosti kontinuiranog poboljšanja (da se troši manje a postiže više)


Ukupno trajanje programa je 12 radnih dana
10 dana konsaltinga (600 €/danu) + 2 dana (besplatno)
Cena izvođenja je 6000 € za 12 radnih dana (za 2 konsultanta aktivna svo vreme)


Pozovite nas da vam pokažemo kako radimo: +381 63 60 80 26


Pregledajte Power Point prezentaciju našeg programa unapređenja prodaje (300 KB)

Treneri - konsultanti:
      Miodrag Kostić - Direktor ’VEZA’ d.o.o.
      Rade Nikolić - Direktor ’Kreativne Inovacije’ d.o.o.
      Daniel Tavčioski - Direktor ’KAKO’ d.o.o.
      Marko Burazor - Direktor ’BCAgency’

Treninge i konsalting izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.

Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge.biz from Miodrag Kostic


Video sa javnog treninga "Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji" održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Kontaktirajte nas: info@poslovnaznanja.com pozovite: +381 63 60 80 26